Acasa / Lucrari / Educație / Școala Biblică Elpis

Școala Biblică Elpis

Prezenţa unei şcoli biblice în cadrul Bisericii locale s-a dovedit necesară odată cu înmulţirea grupelor - celulă şi implicit a liderilor responsabili.

Caracterul şi nivelul spiritual au fost dintotdeauna condiţii vitale în selectarea liderilor; în egală măsură, un bun  nivel de cunoştinţe duce la o conducere responsabilă şi eficientă a sutelor de copii, adolescenţi şi tineri.

Concepută iniţial pentru liderii activi, şcoala ELPIS a devenit şi un "bazin de selecţie" a viitorilor slujitori (unii studenţi au dovedit chemare  şi interes în cadrul şcolii, astfel că după primul an de studii au fost cooptaţi în echipa de lideri).

Domeniile abordate şi cursurile specifice sînt:

1. TEOLOGIE

Introducere în Vechiul Testament

Introducere în Noul Testament

Teologie sistematică

2. TEOLOGIE PRACTICĂ

Consiliere creştină

Leadership

Teologia Închinării

Etică creştină

3. EVOLUŢIA GÎNDIRII

Istorie bisericească

Istoria Bisericii penticostale

       Cursurile se desfăşoară pe durata a patru semestre, la sfîrşitul săptămînii, la interval de două şi trei săptămîni.

Prima serie a şcolii a fiinţat în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2010 (cca. 80 de absolvenţi), iar a doua serie este în curs, urmînd a se finaliza în iunie 2013.

   Studenţii şcolii sînt fie membri ai Bisericii SPERANŢA, fie tineri aflaţi la studii în Cluj şi care s-au ataşat de Biserica Speranţa devenind aici membri activi într-o grupă de părtăşie şi de studiu biblic.

   Responsabilii de curs sînt membri ai Bisericii SPERANŢA, în cea mai mare parte fiind absolvenţi de studii superioare teologice.