Acasa / Lucrari / Misiune / Misiune Transculturală

Misiune Transculturală

În Scriptură sunt atât de multe texte care ne comunică despre dragostea Lui Dumnezeu faţă de toţi oamenii din toate naţiunile. Pasaje care ne lasă să vedem inima plină de pasiune a Lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor din orice grup, de orice limbă.

"Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: "Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!" Apoc. 5:9-10

"Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului." Amin. Matei 28:19-20

Noi credem că porunca dată de Domnul Isus de a face ucenici din toate nemurile este obligatorie pentru Biserica sa în toate vecurile. Aceasta constă în proclamare Evangheliei fiecărui trib, limbă, popor şi naţiune, botezându-I şi învăţându-I Cuvintele Lui Isus, spre lărgirea Împărăţiei Lui şi a zidirii trupului Lui Hristos.

Sunt câteva motive pentru care trebuie să ne implicăm în misiunea mondială:

  •  Porunca este o poruncă de sus (cf. Matei 28:18-20)
  •  Este un strigăt de jos (cf. Luca 16:19-31)
  •  Este o chemare din exterior, din afară (Fapte 16:6-10)
  •  Convingere din interior (1 Corinteni 9:19-27)

Şi noi suntem chemaţi să purtăm responsabilitatea facerii de cunoscut a numelui minunatului nostru Domn Isus Hristos în alte naţiuni, nu este doar o provocare, ci o poruncă.

"Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!" Psalmul 96:3. Este o onoare să luăm parte la lărgirea Împăraţiei Lui Isus în toate naţiunile, având ca scop cât şi ca motivaţie Slava şi Gloria Lui Dumnezeu .

Sunt atât de multe grupuri entice şi oameni care nu au auzit niciodata numele Lui Isus, care nu au Bibila tradusă în limba lor. Ca şi adevăraţi urmaşi ai Lui Hristos trebuie să luăm parte la împlinirea acestui mandate (de a duce Evanghelia), prin rugăciune unită şi strategică, prin susţinere consecventă, triminţând lucrători şi mergând acolo unde nevoia este imensă. Miliarde de oameni la care Evanghelia nu a ajuns, mii de grupuri entice neatinse de mesajul Veştii bune, mii de limbi fară o traducere a Bibliei.

Pentru mai multe informaţii despre misiunea trasculturală, traducerea Bibilei, şi biserica persecutată puteţi accesa:

http://www.joshuaproject.net/

http://apme.ro/

http://www.wycliffe.org/

http://www.opendoorsusa.org/

http://www.persecution.com/

În cadrul bisericii Speranta există un grup de rugăciune pentru misiune trasculturală. Vă invităm cu drag.

Ne puteti scrie pe adresa: thaylor@yahoogroups.com